รับ SMS ฟรีจาก ประเทศอังกฤษ

รับ SMS ฟรีจาก ประเทศอังกฤษ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เสมือนชั่วคราวแบบใช้แล้วทิ้ง ประเทศอังกฤษ สำหรับรหัสยืนยันคุณสามารถใช้เพื่อลงทะเบียนเว็บไซต์หรือแอป google voice, apple id, gmail, facebook, โทรเลข, whatsapp, twitter, instagram และอื่น ๆ