รับ SMS ฟรีจาก ฮ่องกง

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับ SMS เป็นหมายเลขที่ใช้แล้วทิ้งชั่วคราวทุกคนสามารถดูเนื้อหารหัสยืนยัน SMS ได้โปรดอย่าใช้เพื่อลงทะเบียนข้อมูลสำคัญของฉัน

HongKong หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขรับ รหัสยืนยันทาง SMS เวลารับ
西瓜视频 [西瓜视频] 验证码4480,用于手机登录,5分钟内有效。验证码提供给他人可能导致帐号被盗,请勿泄露,谨防被骗。 1 months ago
開飯喇 【開飯喇】你的OpenRice驗證碼: 2430 1 months ago
開飯喇 【開飯喇】你的OpenRice驗證碼: 8883 1 months ago
Trip [Trip]您的手机验证码152855,可用于网站注册和登录,请勿向任何单位或个人泄露。 1 months ago
CMHK 驗證碼:517418。如非本人操作,請忽略本短信。【CMHK】 1 months ago
西瓜视频 [西瓜视频] 验证码1475,用于手机登录,5分钟内有效。验证码提供给他人可能导致帐号被盗,请勿泄露,谨防被骗。 1 months ago
西瓜视频 [西瓜视频] 验证码1475,用于手机登录,5分钟内有效。验证码提供给他人可能导致帐号被盗,请勿泄露,谨防被骗。 1 months ago
*7FB10 723315 is your code for Bidiboo 1 months ago
*93193 你的儲值咭餘額不足,請增值後再試. 1 months ago
探探 4693探探验证码,仅用于登录,请勿转发给他人。此验证码10分钟内有效,如果不是您本人操作,请忽略本条短信。 1 months ago
*7FB10 244426 is your code for Bidiboo 1 months ago
Mob MTR Mobile – your One Time Password is C-4133 你的驗證碼為 C-4133 1 months ago
BOB 【BOB】您本次的验证码为:721710,请在10分钟内输入 1 months ago
*99F40 241165 is your verification code. 1 months ago
Telegram Telegram code: 50674 You can also tap on this link to cancel resetting your account: https://t.me/login/50674 1 months ago
*99F40 837427 is your verification code. 1 months ago
# HelloYO code is 267537 ,valid within 1 minute. HavHT83SIiY 1 months ago
ICQ ICQ New: 495732 - your code h1oTrdbInTD 1 months ago
*93193 你的儲值咭餘額不足,請增值後再試. 1 months ago
*93193 你的儲值咭餘額不足,請增值後再試. 1 months ago